MARDİN EĞİTİM DERNEĞİ

Entelektüel, eğitimin yaygınlaşması amacıyla kurulan bu dernek 04\10\2021 tarihinde  HALİL ERTAŞ öncülüğün de kurulan bir dermektir.   Günümüz Türkiyesinde  birçok kişi için hayal bile edilmeyecek seferberlikte okumak isteyen maddi açıdan zorluk yaşayan yetim ,öksüz ve kız çocukları okutmak gayesinde olan MARDİN EĞİTİM DERNEĞİni kurduk. Amacımız vasıflı insan gücünün kalkındırması ancak bu gücün de eğitimle sağlanacağını biliyoruz.

MARDİN EĞİTİM DERNEĞİ YÖNETİCİLERİ

HALİL ERTAŞ(BAŞKAN)

HELİN DAĞ (BAŞKAN YARDIMCISI)

SÜMEYYE BAZMA (SAYMAN)

SEDAT AKBULUT(SEKRETER )

MEHTAP ERTAŞ(YÖNETİM ÜYESİ)

ALAATİN ERDEN(YÖNETİM ÜYESİ)

HAŞİM İŞ(YÖNETİM ÜYESİ)

DERNEĞIN YARDIMSEVERLERE ÇAĞRISI

  • 1) Bizler, ülkemizde eğitim görmek isteyen fakat buna maddi gücü yetmeyen ve bu alanda her “türlü ilgi ve yardım görmeye değer gençlerimizin okuyabilmesini,
  • 2) Sosyal adaletin gerçekleşmesini sağlayacak tedbirlerin başında gelen fırsat eşitliğinin sağlanması için eğitim imkanlarının her gence eşit haklarla açık olabilmesini,
  • 3) Yurdumuzda anayasal açıdan bir devlet görevi sayılan parasız ve mecburi ilköğretimin dahi cumhuriyetten bu yana bunca çabalara rağmen çözümlenmemiş olmasını ve halen okuma çağındaki çocukların beşte ikisinin okuma imkanının olmamasını,
  • 4) Orta ve yüksek öğretimin sadece ve yalnız başına devlet hizmeti olmamasına rağmen özel şartlarımızın ve gerçeklerimizin eğitim ünitesini öteden beri cumhuriyet hükümetlerinin omzuna yüklediğini,
  • 5) Bu sebeplerle devletin gittikçe daha ağır ve kesif hale gelen işlerinin bazı konularda paylaşılmasının, ona yardımcı olmaya çalışılmasının ve sorumluluk alınmasının iş adamlarına, aydınlara ve halkımıza düşen kaçınılmaz bir yurt ödevi olduğunu dikkate alarak ve bu düşüncelerle bir eğitim hareketi açmanın gerekliliğine inanarak,

Gerek bu hareketin devamlılığını gerekse gelir kaynaklarının sağlamlığını güven altına almak için bu  derneği kurmuş bulunuyoruz.