Misyonumuz:

İlköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktır.

Vizyonumuz:

Etkin ve fark yaratan eğitim programları ve sürdürülebilir yapısı ile ülkemizdeki her çocuğun erişebileceği bir STK olmak.

Değerlerimiz:

 • GÜVENİLİRLİK:
  · Kararlarım, davranışlarım ve uygulamalarım kurumun değer ve stratejilerine dayanır, bunları açıklayabilir ve arkasında durabilirim.
  · Tüm karar, davranış ve uygulamalarımı kurumun objektif kriterlerine göre gerçekleştiririm.
  · Objektif kriterlerin olmadığı durumlarda belirlenmesini sağlarım.
  · Tüm kuralların istisnasız herkes için geçerli olduğunu kabul ederim.
  · Uygulamalarımı, ilgili paydaşlarımla mevzuatın izin verdiği ölçüde şeffaflıkla paylaşırım.
  · Gerekli bilgiyi doğru zamanda doğru kişiyle paylaşırım.
 • GÖNÜLLÜLÜK VE DAYANIŞMA:
  · Tüm paydaşları ilgili süreçlere dahil ederim.
  · Paydaşlarımızdan geribildirim alırım ve değerlendiririm.
  · Hedeflerimize ulaşmak için tüm paydaşlarıma destek olurum.
  · Birbirimizi etkileyen süreçlerde ilgili paydaşlarımla birlikte çalışırım.
  · Derneğin ortak hedefine ulaşmak için gerektiğinde görev tanımımın da dışına çıkarak gönüllülük ruhuyla çalışırım.
 • YENİLİKÇİLİK:
  ·Derneğin stratejisini gözden geçiririm, kendi işimle ilgili gerekli değişiklikleri yapar ve uygularım.
  · İşimle ilgili gelişmeleri takip eder, değer katacağına inandıklarımı uygularım.
  · Yeni yaklaşım ve bilgileri yaygınlaştırmak için paylaşırım.
  · Bir şeyin nasıl olmayacağına değil nasıl olacağına odaklanırım.
  ·  Yeniliklere uyum sağlarım ve tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi için çaba sarf ederim. 
 • FARKLILIKLARA SAYGI:
  · Sunduğum olanaklarda çocuk, veli, çalışan ve gönüllüler için din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, sosyo ekonomik durum ayrımı yapmam.
  · Herkesin kendini ifade edebileceği ve fikirlerinin dinlenebileceği bir ortam yaratırım.
  · Farklı fikirleri gelişim için bir fırsat olarak görürüm.
 • SORUMLULUK:
  · Görev tanımımdaki beklentileri, yetki ve sorumluluklarımı iyi bilirim.
  · Verilen görevi eksiksiz şekilde yerine getiririm.
  · İş disiplinine ve etik kurallara uygun davranırım.
  · MED kurallarına ve etik değerlere uygun olmayan durumlarla karşılaştığımda o kişiye geribildirim veririm.
  · Kaynakları verimli kullanırım.